Josep verneda em diguì, Jo, que sense mals ni danys passats setanta-nou anys robust i trempat visquì, un metge…no diré qui, sols un día em visitá, un vomitiu m’ordená, responguì que no el volía em digué que em curaría i vaig morir l’endemá